ΤΟΜΑΤΙΣ, Μαθησιακές Διαταραχές - Δυσλεξία (Αθηνά Τεστ, Α' ΤΕΣΤ), Διαταραχές της Άρθρωσης, Φωνολογικές Διαταραχές,  Διαταραχές της Φώνησης,  Τραυλισμός,  Αναπτυξιακές  Γλωσσικές  Διαταραχές, Αυτισμός (ABA & LOVAAS, PECS), Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα,  Ειδική  Γλωσσική Διαταραχή (SLI), Επίκτητη  παιδική  αφασία, Καθυστέρηση Λόγου και Ομιλίας, Βαρηκοϊα, Νευρολογικές Διαταραχές, Εγκεφαλικά Επεισόδια,  Αφασίες,  Δυσαρθρίες,   Κρανιοεγκεφαλικές  Κακώσεις,   Νοητική Υστέρηση