Εκπαίδευση


Μάιο 2008  

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι )  ΗΠΕΙΡΟΥ

Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.)         

Πτυχίο Λογοθεραπείας