Εμπειρία

  • Οκτώβριο του 2008 μέχρι Ιούλιο του 2010

Εργάστηκα στην ΕΛ.Ε.Π.Α.Π  Ιωαννίνων.

  • Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι και Σήμερα

Εργάζομαι στο προσωπικό μου γραφείο.