Μετεκπαίδευση

  • Φεβρουάριος του 2013

"Certificate TOMATIS Practitioner (Level 1)"

  • Ιούνιος - Νοέμβριο του  2012                           

 "Assessment & Treatment of Oral- Motor and Respiratory Issues in Pediatrics" (Αξιολόγηση και Θεραπεία των Στοματοπροσωπικών-Κινητικών και Αναπνευστικών Διαταραχών στην Παιδιάτρική)

  • Νοέμβριος  2011 - Μάιο του 2012                           

"Concepts in Neuroanatomy" (Νευροανατομία)

  • Μάιος - Ιούλιο του 2011   

" Assessment and Treatment Concepts in Learning Disabilities" (Αξιολόγηση και Θεραπεία στις Μαθησιακές Διαταραχές)

  • Ιούνιος - Ιούλιος του 2011                          

  "Speech and Motor development " (Ανάπτυξη του λόγου και της Ομιλίας)

  • Σεπτέμβριος του 2010 - Ιούνιο του 2011                           

"Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυσλεξία ".

  • Οκτώβριο του 2009 - Μάιο του 2010                           

"Πρώιμη Παρέμβαση σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Συμπεριφορική μέθοδος ABA & LOVAAS)"