Σεμινάρια

 • Μάιος  2010                           

«Παιδιατρική Λειτουργική Οπτομετρία & Κλινικές Εφαρμογές»

 • Μάιος  2010                           

"Δοκιμασία της Σχολικής Ετοιμότητας με τη Δοκιμασία του Α’ ΤΕΣΤ"

 • Μάιος  2010                           

"Βασική  Κατάρτιση στο PECS"

 • Μάρτιος  2010                          

"Εκπαίδευση στη χορήγηση του «ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ»"

 • Σεπτέμβριος 2009                         

«Δοκιμασίας Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης»

 • Μάιος  2009                         

«Επιστημονική και Κοινωνική προσέγγιση του Αυτισμού»

 • Ιανουάριος  2008                           

«Voice Disorders. » (Διαταραχές Φωνής)

 • Ιανουάριος 2008                           

 «Workshop on Motor Speech Disorders in  Children & Adults. »

(Εκπαίδευση στις Διαταραχές Κίνησης της Ομιλίας σε Παιδιά και Ενήλικες)

 • Φεβρουάρος  2008                       

« Η Αντιμετώπιση Παιδιών και Εφήβων με σχιστίες. »

 • Μάρτιος  2007                            

« Σεμινάριο φωνής. »                                                                                                         

 • Απρίλιος 2007                           

« 1st Practical Symposium on Voice- Swallowing and Their Disorders. »

(1 Πρακτικό Συμπόσιο Φωνής -Κατάποσης και των Διαταραχών τους)

 • Μάιος  2007                          

« Διαγνωστική Ενδοσκόπηση Ανωτέρου Αναπνευστικού Στροβοσκόπηση και έλεγχος  Κατάποσης. »

 • Μάιος  2007                           

« Λογοθεραπεία- Δυσλεξία- Εγκέφαλος- Μάθηση- Ψυχισμός (Συμπτωματολογία, Διάγνωση, Θεραπεία).»

 • Νοέμβριος  2006                           

« Αξιολόγηση και Θεραπεία των διαταραχών κατάποσης. »                

 • Νοέμβριος  2006                           

« Παρουσίαση προγράμματος αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών με τη χρήση Η/Υ. »