Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης

 

Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών
δεξιοτήτων ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη.

Στόχος της είναι ο καθορισμός των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαταραχές επικοινωνίας και η
χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος.

Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης των Βογινδρούκα και Γρηγοριάδου είναι μια αξιοσημείωτη πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός εργαλείου στον Ελλαδικό χώρο που βασίστηκε αφενός στις βασικές αρχές αξιολόγησης έγκυρων και δοκιμασμένων τεστ από το διεθνή χώρο, αλλά και οργανώθηκε σύμφωνα με έρευνες που αφορούν στη Ελληνική γλώσσα και στα στάδια ανάπτυξής της στα φυσιολογικά παιδιά.

Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης είναι ένα εύχρηστο και πολύτιμο εργαλείου για όλους
όσους ασχολούνται με τις επικοινωνιακές και γλωσσικές διαταραχές αλλά κυρίως για εκείνους που ασχολούνται
με παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές.