Α' ΤΕΣΤ

(Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας)

Το Α΄ Τεστ  είναι το πρώτο Ελληνικό Τεστ Ανίχνευσης της Σχολικής Ετοιμότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δημιουργήθηκε το 2007, στο Ιατρείο της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», από τους κ. Στέλιο Μαντούδη, Αναπτυξιακό Εργοθεραπευτή και την κ. Λωρέττα Θωμαΐδου, Παιδίατρο- Αναπτυξιολόγο. Είναι απλό, σύντομο εύχρηστο κι ευχάριστο στην εφαρμογή του.
Το Α΄ Τεστ δεν είναι τεστ Νοημοσύνης. Είναι μια σύντομη, αξιόπιστη Ανιχνευτική Διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι  σχεδιάστηκε για να απαντήσει με αντικειμενικό  και αξιόπιστο τρόπο στο ερώτημα: «Είναι το παιδί έτοιμο για να φοιτήσει στο σχολείο; ΝΑΙ ή ΟΧΙ;»
Το Α΄ Τεστ δεν είναι Διαγνωστική Δοκιμασία δηλαδή δε διερευνά τα αίτια και δεν απαντά στο ερώτημα γιατί  δεν είναι έτοιμο το παιδί να φοιτήσει ή τι φταίει και συμβαίνει αυτό. Το Τεστ χορηγείται από
ειδικά εκπαιδευμένους επιστήμονες του χώρου της υγείας.
Το Α΄ Τεστ απευθύνεται σε όλα τα παιδιά ηλικίας 5 έως 6,5 ετών που πρόκειται να φοιτήσουν σύμφωνα με τη νομοθεσία αλλά και τη χρονική ηλικία την επόμενη σχολική χρονιά στη Α΄Τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Έχει στόχο την Πρώιμη επισήμανση παιδιών που δε διαθέτουν ακόμη τις αναπτυξιακές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την ομαλή φοίτηση στο σχολείο. Τα παιδιά που αποτυγχάνουν στο Α΄ Τεστ θα πρέπει να παραπέμπονται για λεπτομερέστερη εκτίμηση, έλεγχο και παρέμβαση από ειδικούς.

Το Α΄ Τεστ ελέγχει:

  • Τη Σχολική Ετοιμότητα.
  • Την Υπερκινητικότητα/ Διάσπαση της Προσοχής.
  • Τη Συμπεριφορά κατά την εξέταση.

Η Σχολική Ετοιμότητα ελέγχεται με 7 επιμέρους κλίμακες οι οποίες αξιολογούν διαφορετικές μαθησιακές και γλωσσικές λειτουργίες και καλύπτουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για τη φοίτηση στο σχολείο.

Πρόκειται για:

  1. Την κριτική ικανότητα.
  2. Τις γλωσσικές αναλογίες,
  3. Την πρώιμη αφαιρετική σκέψη.
  4. Τον οπτικοκινητικό συντονισμό.
  5. Την οπτική αντίληψη.
  6. Την αδρή κινητικότητα.
  7. Τις ακολουθίες.

Το Α΄ Τεστ περιλαμβάνει επίσης συμπληρωματικές κλίμακες που κρίθηκαν απαραίτητες γιατί πολλά παιδιά παρά την καλή ανταπόκριση στις κύριες κλίμακες παρουσιάζουν δυσκολία στη συγκέντρωση της προσοχής. Πρόκειται για κλίμακες που αφορούν την Υπερκινητικότητα/ Διάσπαση της Προσοχής και τη Συμπεριφορά κατά την εξέταση. Η Υπερκινητικότητα/Διάσπαση της Προσοχής ελέγχεται με ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 14 ερωτήματα τα οποία απαντά ο κηδεμόνας ή η νηπιαγωγός από τις παρατηρήσεις τους  στην καθημερινή επαφή με το παιδί. Η Συμπεριφορά κατά την εξέταση καταγράφεται σε κλίμακα από τον εξεταστή  κι  εκτιμά την προσαρμοστική ικανότητα του παιδιού και την ικανότητα να ανταπεξέλθει σε καθημερινές απαιτήσεις.
Το Α΄Τεστ δίνει την ευκαιρία να εντοπιστούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν στη συνέχεια, αναπτυξιακά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και έτσι να προληφθεί η σχολική αποτυχία με όλες τις σοβαρές κοινωνικές και ψυχικές διαταραχές που αυτή συνεπάγεται.