Συμπληρωματικά - Ενισχυτικά Εργαλεία

 

Το TIMOCCO είναι κατάλληλο κυρίως για παιδιά. Χρησιμοποιείται σαν εργαλείο ανάπτυξης και αποκατάστασης σε κλινικές, σχολεία και σπίτια σε όλο τον κόσμο, σε παιδιά με:

 

  • Εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ)
  • Διαταραχή ελειμματικής προσοχής (ΔΕΠ)
  • ΔΕΠ-υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
  • Αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού (ΑΔΚΣ)
  • Δυσπραξία
  • Διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)
  • Υποτονία
  • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ)
  • Άλλες διαταραχές