Φάσμα Υπηρεσιών

Ο Λογοθεραπευτής είναι ο ειδικός που ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αποκατάσταση όλου του φάσματος των διαταραχών του λόγου και όταν λέμε λόγο δεν εννοούμε μόνο τον προφορικό(φωνή –ομιλία -γλώσσα) αλλά και τον γραπτό και τον εσωτερικό. Σ’ αυτό το φάσμα περιλαμβάνονται και οι διαταραχές των οργάνων άρθρωσης, όργανα που είναι απαραίτητα και για τη σίτιση.

Οι πιο συχνές διαταραχές που είναι σχετιζόμενες με τους τρεις αυτούς τομείς είναι:

1. Ανωμαλίες στην κατασκευή των οργάνων ομιλία και σίτισης.
2. Διαταραχή αναπνοής και συντονισμού αναπνοής και φώνησης.
3. Διαταραχές του ρυθμού της ομιλίας.
4. Διαταραχές στη κατανόηση του λόγου.
5. Διαταραχές της προσοχής και της συγκέντρωσης.
6. Αισθητηριακές διαταραχές.
7. Ανάπτυξη λεξιλογίου και συντάξεως του λόγου.
8. Παρέσεις των μυών και των οργάνων της ομιλίας ( γλώσσα, χείλη, υπερώα, παρειές ).