Η ακρόαση δε θα πρέπει να συγχέεται με την ακοή!!!

  

Το αυτί ως ενιαίο , ολοκληρωμένο σύστημα  εμπλέκεται σε διάφορους μηχανισμούς που σχετίζονται  με :

  • Την εγκεφαλική διέγερση
  • Τις κινητικές δεξιότητες
  • Την προσοχή
  • Τη γλώσσα
  • Το συναίσθημα κ το στρες
  • Την κοινωνικοποίηση

 

    Για τον Τomatis η σχέση μεταξύ αυτιού και φωνής υπήρξε θεμελιώδης ήδη από τις πρώτες του έρευνες:

  • «Η φωνή αναπαράγει μόνο ότι ακροάται το αυτί»
  • «Αν τροποποιήσουμε την ακοή, τότε τροποποιείται και η φωνή αμέσως και ασυναίσθητα»