Διαταραχές επικοινωνίας

Μια βαθιά ριζωμένη διαταραχή της ακρόασης είναι δυνατό να οδηγήσει στην απώλεια της επιθυμίας ακρόασης, ο οποία με τη σειρά της θα μειώσει την επιθυμία επικοινωνίας, είτε επειδή το άτομο που πάσχει από αυτή τη διαταραχή έχει έλλειψη εμπιστοσύνης, ή απλά παραιτείται από την προσπάθεια να επικοινωνήσει, με αποτέλεσμα δυσκολίες αποτελεσματικής επικοινωνίας.
Ας θυμηθούμε πως η ικανότητα καλορυθμισμένης ακρόασης δεν είναι απαραίτητα συνέπεια καλής ακοής. Η ακρόαση χαρακτηρίζεται από μια πραγματική επιθυμία επικοινωνίας και από την ποιότητα αντίληψης και ερμηνείας των λαμβανομένων ηχητικών μηνυμάτων. Συνεπώς, η καλορυθμισμένη ακρόαση δεν είναι συνάρτηση του πόσο καλά ακούμε ή της ευαισθησίας του αυτιού μας, αλλά περισσότερο του πόσο καλά επεξεργαζόμαστε ό,τι ακούμε, δηλαδή, της ποιότητας εκμετάλλευσης της ακοής μας. Μολονότι η φράση “διαταραχή επικοινωνίας” έχει έναν αναμφισβήτητα γενικό χαρακτήρα, και παρόλο ότι οι δυσκολίες επικοινωνίας είναι δυνατό να έχουν διαφορετικές και ποικίλες αιτίες, είναι γεγονός πως ένας σημαντικός αριθμός προβλημάτων επικοινωνίας προκύπτουν από γνωστές διαταραχές της λειτουργίας της ακρόασης. Ο δυσκολίες επικοινωνίας είναι δυνατό να λάβουν πολλές μορφές. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να εμφανισθούν ως αδυναμία αντίληψης ήχων στο περιβάλλον, χωρίς να νιώθουν ότι τους επιτίθενται: Σε μερικούς ανθρώπους με διαταραχή επικοινωνίας, το κορνάρισμα του αυτοκινήτου, το χτύπημα της πόρτας, η θορυβώδης ατμόσφαιρα του εστιατορίου, ακόμα και οι γνωστές φωνές των συνεργατών, των γονέων και των φίλων είναι δυνατό να ληφθούν ως επιθετικές... Άλλοι άνθρωποι που πάσχουν από διαφορετικές διαταραχές επικοινωνίας το βρίσκουν δύσκολο, ακόμα και ακατόρθωτο, να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους ως πραγματικό εργαλείο επικοινωνίας, λόγω της έλλειψης ικανότητας χειρισμού των διαφόρων μελωδικών της συστατικών-τονισμός, αλλαγή του τόνου της φωνής, ρυθμός, ένταση κλπ. και οι φωνές αυτών των ανθρώπων είναι δυνατό να γίνουν αντιληπτές από ένα άλλο συνομιλητή ως επιθετικές, ψυχρές ή κενές από κάθε δύναμη έκφρασης.

Επειδή η Μέθοδος TOMATIS ασχολείται ειδικά με τη λήψη και την εκπομπή του ήχου δρα αποτελεσματικά στην επικοινωνία.