Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ - Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΥ

Η μέθοδος ΤOMATIS είναι μια τεχνική διέγερση των αισθητηρίων του ήχου. Ο ήχος διαδίδεται ,αφενός, με αγωγή διαμέσου των οστών μιας δόνησης που αρχικά εμφανίζεται στο άνω μέρος του κρανίου, και αφετέρου, μέσω συναγωγής με τον αέρα που διαπερνά το λοβό του αυτιού. Οι ήχοι που χρησιμοποιούμε στις συσκευές μας είναι προκαταρκτικά επεξεργασμένοι με το ηχητικό αποτέλεσμα TOMATIS στο εργαστήριο, και με αυτόν τον τρόπο διεγείρουν όλο το εσωτερικό του αυτιού, περιλαμβανομένων των οργάνων που επηρεάζουν τις ακουστικές και κινητικές λειτουργίες. Ο ήχος αρχικά διαδίδεται στο τύμπανο, και ακολούθως με αγωγή διαμέσου των οστών, προκαλώντας ένα αντανακλαστικό που συστέλλει και χαλαρώνει του δύο μύες γνωστούς ως μύες αναβολέα και σφύρα. Το αποτέλεσμα λαμβάνεται ως μια νοητική ηχητική αντίθεση (μια διπλή εναλλαγή του τέμπο και της έντασης) που στοχεύει στο να  «εκπλήξει το αυτί».


Σαν αποτέλεσμα της δόνησης που προκαλείται από τους ήχους, αυτοί οι μύες διεγείρουν με τη σειρά τους τα μέρη του εσωτερικού του αυτιού γνωστά ως κοχλίας και προθάλαμος. Ο κοχλίας είναι επενδεδυμένος με μικροσκοπικά κύτταρα που ονομάζονται τριχωτά κύτταρα τα οποία έχουν ως σκοπό τη μετατροπή των δονήσεων σε ηλεκτρικά ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα αυτά θα τροφοδοτήσουν ένα τεράστιο νευρικό δίκτυο γνωστό ως δικτυωτός σχηματισμός, ο οποίος ελέγχει το σύνολο της εγκεφαλικής δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, ο κοχλίας και ο προθάλαμος ενεργοποιεί τον εγκέφαλο. Λέγεται ότι εκτελεί λειτουργίες «φόρτισης του εγκεφάλου»
Επιπλέον, ο προθάλαμος πληροφορεί τον εγκέφαλο για τις παραμικρές κινήσεις του σώματος και συνεπώς επιδρά στο ρυθμό και την ισορροπία. Η συνοχή του μηνύματος που μεταδίδει είναι για αυτό το λόγο ουσιώδους σημασίας. Το αυτί πρέπει συνεπώς να διεγείρεται αποτελεσματικά. Η μέθοδος Τοmatis είναι μια μέθοδος αισθητηριακής διέγερσης.