Προετοιμασία για Τοκετό


Είναι αποδεδειγμένο πως όταν η μητέρα είναι έγκυος, μεταδίδει στο παιδί όλες τις ψυχολογικές και συναισθηματικές καταστάσεις που βιώνει, τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό, στη διάρκεια αυτής της εξαιρετικής περιόδου επικοινωνίας, η μέλλουσα μητέρα να βιώνει τις καλύτερες συνθήκες χαλάρωσης και γαλήνης. Επιπλέον, η φωνή της μητέρας γίνεται αντιληπτή από το έμβρυο, και με αυτό τον τρόπο δημιουργεί μια πρωταρχική συναισθηματική ηχητική ουσία, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για τη σωματική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό ο ήχος της μητρικής φωνής να γίνεται ευχάριστα αντιληπτός από το παιδί.