Προσωπική Ανάπτυξη και Ευεξία

Μολονότι η σημασία της κίνησης για τη διατήρηση του σώματος σε καλή κατάσταση έχει αναγνωρισθεί, συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε πως αυτή είναι εξίσου σημαντική για την ευεξία του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος διεγείρεται όταν του στέλνονται αισθητηριακά μηνύματα, και αυτός με τη σειρά του μας αναζωογονεί και μας χαλαρώνει. Επειδή το αυτί είναι το πιο σημαντικό κανάλι αισθητηριακών μηνυμάτων του ανθρωπίνου σώματος, είναι δυνατό να καταλάβουμε εύκολα γιατί ο ρόλος του είναι παρομοίως πολύ σημαντικός. Η διέγερση είναι δυνατό να είναι ελλιπής όταν ο εγκέφαλος ενεργοποιεί ένα προστατευτικό μηχανισμό, το οποίο είναι δυνατό να συμβεί μετά από ένα μοναδικό τραυματικό γεγονός, γνωστό ως συναισθηματικό σοκ. Ο εγκέφαλος τείνει επίσης να αυτοπροστατευθεί σταδιακά όταν αντιλαμβάνεται το εξωτερικό περιβάλλον ως επιθετικό. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε ανθρώπους των οποίων ο ρυθμός της ζωής έχει απότομα αναστατωθεί και αναδιοργανωθεί ή αυτοί που αντιμετωπίζουν μια απότομη αύξηση ευθυνών, απώλεια επίγνωσης της προσωπικής κατάστασης σχετικά με το περιβάλλον, ή κοινωνική πίεση.

Το ανθρώπινο αυτί εγγυάται μια λειτουργία “φόρτισης του φλοιού”. Το αυτί πρέπει να διεγείρεται ώστε να αναζωογονεί τον εγκέφαλο και το σώμα. Ο ήχος είνα συνεπώς απαραίτητος για την προσωπικής μας ανάπτυξη. Όσο πιο πλούσιος είναι ο ήχος σε αρμονικές υψηλών συχνοτήτων, είναι και τόσο πιο αποτελεσματικός. Ήχοι πλούσιοι σε υψηλές αρμονικές διεγείρουν ένα τεράστιο νευρωνικό δίκτυο γνωστό ως “δικτυωτός σχηματισμός” ο οποίος ελέγχει το συνολικό επίπεδο της εγκεφαλικής δραστηριότητας. Η αναζωογονητική δράση της μεθόδου TOMATIS συμπληρώνεται από ένα χαλαρωτικό αποτέλεσμα σε φυσικό-σωματικό επίπεδο, το οποίο έχει θετικά αποτελέσματα στη ρύθμιση του άγχους και του στρες.