Ψυχολογικές και Συναισθηματικές Διαταραχές

Ενώ είναι εύκολα αντιληπτή η σημασία της άσκησης για τη διατήρηση του σώματος σε καλή κατάσταση, συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε πως η άσκηση είναι επίσης σημαντική για το μυαλό μας. Ένας εγκέφαλος που διεγείρεται με αισθητηριακά μηνύματα μας ενεργοποιεί και μας χαλαρώνει. Εφόσον το αυτί είναι το κύριο κανάλι μετάδοσης των αισθητηριακών μηνυμάτων στο ανθρώπινο σώμα, παίζει ρόλο κλειδί σε όλες τις ανθρώπινες λειτουργίες. Αυτή η διέγερση είναι δυνατό να υποβαθμισθεί όταν ο εγκέφαλος ενεργοποιεί ένα μηχανισμό αναστολής ή προστασίας, ο οποίος είναι δυνατό να εμφανισθεί μετά από ένα μεμονωμένο τραυματικό γεγονός γνωστό ως συναισθηματικό σοκ. Ο εγκέφαλος έχει επίσης την τάση να αυτοπροστατεύεται σταδιακά όταν το εξωτερικό περιβάλλον γίνει αντιληπτό ως επιθετικό. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μια αναδιοργάνωση της καθημερινότητάς τους, μια αύξηση των ευθυνών τους, την απώλεια αναφορών με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι και κοινωνική πίεση.

Η Μέθοδος TOMATIS δρα στο μεταιχμιακό σύστημα στο μεσαίο τμήμα του εγκεφάλου, με το οποίο συνδέεται το ακουστικό σύστημα. Μεταξύ άλλων, αυτό το τμήμα του εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για τους μηχανισμούς του συναισθήματος, της μνήμης και της μάθηση. Επιπλέον, ένα όργανο στο μέσο αυτί γνωστό ως κοχλίας παίζει το ρόλο του φορτιστή του φλοιού. Δρώντας στο μεταιχμιακό σύστημα και στον προμετωπιαίο φλοιό η μέθοδος TOMATIS παρεμβαίνει στη ρύθμιση των συναισθηματικών διαταραχών που σχετίζονται με την κατάθλιψη και το άγχος. Θα δράσει επίσης αποτελεσματικά στη ρύθμιση του στρες.